Δρακοντίδες 2011

η βροχή και η εκστρατεία παρατήρησής τους από την Ελλάδα …

Archive for Δεκέμβριος 2013

Ο Δρακοντίδης ! The Draconid !

Posted by gmaravel στο 12 Δεκεμβρίου 2013

Μια εικόνα που πρέπει να βάλουμε για λόγους αρχείου. Ο μοναδικός Δρακοντίδης που καταγράφτηκε (από τον Βασίλη Μεταλλινό), και φαίνεται σαν ένας αμυδρός διάττοντας δεξιά από το λαμπρό άστρο στη μέση.

An image that we had to upload for reference reasons. The only Draconid recorded (by Vasilis Metallinos), which is obsvious as a faint meteor on the right of the bright star in the middle.

Drakontidis2011-Metallinos

Advertisements

Posted in Διάφορα | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »